د لوړ کیفیت محصول ترسره کړئ
د انعطاف وړ نرخ مشخص کړئ

 

د زور پیاز برداشت کول